Anemonefish, Kosrae Micronesia ::: << Prev ::: Thumbs ::: Next >> :::  
Click to see next picture
03 of 16.  Anemonefish, Kosrae Micronesia