Three-spot Dascyllus, Kosrae Micronesia ::: << Prev ::: Thumbs ::: Next >> :::  
Click to see next picture
12 of 23. Three-spot Dascyllus