Kosrae, Micronesia::: << Prev ::: Thumbs ::: Next >> :::  
Click to see next picture
10 of 17.  Ocean at Kosrae, Micronesia