Beach, Kosrae Micronesia ::: << Prev ::: Thumbs ::: Next >> :::  
Click to see next picture
01 of 17. Beachfront on the Island of Kosrae Micronesia